NYHETERGJENOPPRETTER VERDIGHET OG SELVRESPEKT

VERN OM OG FORBEDRE OMGIVELSENE MED VEIEN TIL LYKKE

Scientology Kirken i Nashville holder et åpent hus som retter søkelyset på forskrift 12 av Veien til lykke til ære for Verdens miljødag.
Til ære for FNs Verdens miljødag arrangerte Veien til lykke-avdelinger over hele kloden eventer og aktiviteter for å skape bevissthet om behovet for å beskytte miljøet vårt.

Verdens miljødag ble utnevnt av FN som en dag for å oppmuntre til verdensomspennende bevissthet og handling for å beskytte miljøet vårt. I Veien til lykke skrev forfatteren L. Ron Hubbard i forskrift 12, Vern om og forbedre omgivelsene dine: «Ideen at man har en andel i denne planeten, og at man kan og bør hjelpe til med å ta vare på den, kan synes svært stor, og for noen fullstendig uvirkelig. Men i dag kan det som skjer på den andre siden av kloden, innvirke på det som skjer i ditt eget hjem, selv om det er så langt borte.»

Derfor er det å ta vare på omgivelsene en sentral oppgave for enhver person som anvender Veien til lykke. På Verdens miljødag dette året holdt Veien til lykke-avdelinger i 18 land eventer for å bringe den forskriften til live. Ett slikt event ble holdt i Scientology Kirken i Kaohsiung i Taiwan. To representanter fra Kaohsiung City og en instruktør fra Kaohsiung Citys kontor for beskyttelse av miljøet talte. Han delte verdifulle fakta og informasjon om luftforurensning.

Verdens miljødag ble holdt av Scientology Kirken i Perth i Vest-Australia med en gjestetaler fra den buddhistiske miljøgruppen. Hans fokus var miljøskader av plast og hva man kan gjøre for å forhindre dette.

Å ta vare på omgivelsene er en viktig oppgave for enhver som anvender Veien til lykke.

Et event i Madrid i Spania tok imot Rodrigo Rojas Cruz, ansvarlig leder for Ecohabitos, som talte om smarte byer som er miljøvennlige og bærekraftige. I Amsterdam i Nederland møttes Veien til lykke-frivillige for å rense opp i en lokal park ved å fjerne søppel og forskjønne omgivelsene.

Eventer ble også holdt på Verdens miljødag over hele USA, inkludert i Nashville i Tennessee, der Scientology Kirken og Celebrity Centre holdt en konferanse for bærekraftig liv. Gjestetalere presenterte miljøvennlige løsninger, inkludert bærekraftige klær, og avsluttet med et moteshow av miljøvennlige stiler.FAKTA

EN KIKK PÅ KRIMINALITET
Veien til lykke er et verktøy til å redusere kriminalitet. Disse statistikkene viser behovet:

40 %

AV INNBRUDD

forekommer i USA, Italia, Frankrike, Tyskland og i Australia forekommer ytterligere 26,33 % av sammenlagte innbrudd internasjonalt

1,5

BILLIONER DOLLAR

forutsies å gå tapt gjennom cyberkriminalitet innen slutten av 2018

10,4

MILLIONER

innsatte sitter i fengsler rundt om i verden

40

MILLIONER

barn blir utsatt for overgrep hvert år

262 147

MORD

ble beregnet å ha blitt begått på ett år internasjonaltGJENOPPRETT MORALSKE VERDIER

Veien til lykke-stiftelsen internasjonalt arbeider for å snu samfunnets moralske forfall ved å gjenopprette tillit og ærlighet gjennom å få så mange som mulig til å lese og bruke de 21 forskriftene. Bidrag støtter trykking og distribusjon av Veien til lykke-hefter og undervisningsmaterialer.