NYHETERGJENOPPRETTER VERDIGHET OG SELVRESPEKT

VEIEN TIL LYKKE TIL Å REHABILITERE INNSATTES SELVRESPEKT

Tjenestemenn fra kriminalomsorgen på Den amerikanske fengselsassosiasjonens konferanse oppdager Veien til lykke som et kraftfullt verktøy til å hjelpe med å rehabilitere innsatte.
Å miste selvrespekten fører til kriminalitet. Veien til lykke er et verktøy til å snu den minkende spiralen og er stilt til rådighet for fengsler over hele verden.

Den amerikanske fengselsassosiasjonen (AJA) er en nasjonal nonprofitorganisasjon som støtter fagfolk som driver fengsler i USA. Det er den eneste organisasjonen som er viet til de unike problemene lokale fengsler må løse.

L. Ron Hubbard, forfatter av Veien til lykke (TWTH), oppdaget at «en forbryterkarriere begynner alltid i det øyeblikket den blivende forbryteren mister selvrespekten sin». Han skrev: «Forbedringen og resosialiseringen av forbryteren kommer ikke gjennom straff … men ved gjenopprettelsen av forbryterens selvrespekt.»

Dette er hvor Veien til lykke og AJA møtes. Dette heftet, med dets 21 forskrifter, består av den utprøvde løsningen til å rehabilitere kriminelle. De 21 forskriftene har vist seg å være et effektivt verktøy for å gi innsatte veiledning til å leve etiske og dermed lykkelige og tilfredsstillende liv. Den innsatte kommer ikke bare ut av fengslet, men etter å ha gjenopprettet sin selvrespekt, blir han igjen en del av samfunnet som en produktiv borger. Derfor har Veien til lykke-stiftelsen skreddersydd Ressurspakken for gjenopprettelse av selvrespekt til fengsler over hele kloden til bruk i innføringen av programmet.

Veien til lykke-boden var satt opp på Den amerikanske fengselsassosiasjonens konferanse holdt i Sacramento i California. Her ble materialer tilbudt gratis til fengselsbetjenter, sheriffavdelingspersonell og ansatte i kriminalomsorgens administrasjon. Hver eneste person som besøkte boden i løpet av konferansen gikk derfra med planer for å innføre programmet både med sin egen stab og med deres innsatte. Disse inkluderte en sheriff som har til hensikt å starte programmet for alle innsatte i fylkesfengselet, treningslederen for kriminalomsorgen til en hel delstat som ber om det for alle fengsler, samt for to fengselsbetjenter fra et fengsel for amerikanske indianerstammer. En fengselsbetjent fra Minnesota sa om Veien til lykke: «Det får de innsatte til å tenke med nye ideer, utfordrer deres feilaktige tenkemåte og utløser en forandring. De bryr seg nå og forstår at vi er alle innbyrdes forbundet med hverandre og at deres handlinger påvirker oss alle.»

En gruppesupervisor fra et ungdomsfengsel sa: «Et av de ekstraordinære resultatene fra dette programmet har vært at atskillige mindreårige nå tør innrømme overfor meg at de har dårlig samvittighet for det de har gjort tidligere. Slike uttalelser er i høyeste grad usedvanlige blant kriminelle.... Vi har ikke disiplinære problemer med dem.»GÅR TIL HANDLING
Underviser i lykke? Fortell oss om det

Vi vil gjerne høre hvordan folk bruker Veien til lykke til å forbedre sine lokalsamfunn.

Blir du inspirert av historier om befolkninger som har blitt oppløftet av den enkle kraften i Veien til lykke? Har du noensinne lurt på om din egen historie kunne bli fortalt?

Veien til lykke-stiftelsen er et globalt nettverk av virksomhetseiere, personellansvarlige, politi, lærere og pedagoger, ungdomsveiledere, foreldre, unge og frivillige forbundet av et felles formål om å gjenopprette anstendighet, ære og verdighet til verden. Siden du leser dette er du allerede en del av teamet.

Hvis du på en vellykket måte har anvendt Veien til lykke til å forandre tilstander og har lyst til å dele dine utfordringer og suksesser med andre, vil vi gjerne høre fra deg. Historien din kunne bli presentert i et fremtidig nyhetsbrev.

Send din historie og bilder. For å se en slik historie besøk scientology.tv/reverend-leon-kelly.

Vi venter på å få høre fra deg!GJENOPPRETT MORALSKE VERDIER

Veien til lykke-stiftelsen internasjonalt arbeider for å snu samfunnets moralske forfall ved å gjenopprette tillit og ærlighet gjennom å få så mange som mulig til å lese og bruke de 21 forskriftene. Bidrag støtter trykking og distribusjon av Veien til lykke-hefter og undervisningsmaterialer.