NYHETERGJENOPPRETTER VERDIGHET OG SELVRESPEKT

COLOMBIA GIR EN LEKSJON TIL VERDEN – TAKKET VÆRE MARÍA LARA

Den colombianske skuespillerinnen og menneskevennen María Lara når ut med Veien til lykke for å hjelpe hver eneste sektor av samfunnet – militært personell, studenter og virksomheter.
Som barn ønsket María Lara å bringe forandring til sitt elskede land Colombia. Med Veien til lykke gjør hun det – og så mye mer.

María Lara er en skuespillerinne som har en lidenskap for sitt land – og det humanitære formålet om å oppløfte det. Hun ble født i Cartagena og vokste opp stolt over å være fra Colombia. Men allerede i femårsalderen var hun var klar over borgerkrig, gjenger, stoff og vold i landet sitt. «Jeg husker at jeg gråt på grunn av det, og i det øyeblikket sa jeg: ’Colombia vil gi verden noe å lære.’»

María studerte industrielt ingeniørfag på universitetet, og mens hun fullførte sin grad vant hun en nasjonal skjønnhetskonkurranse og fikk deretter en rolle i sin første TV-serie. Hun flyttet til Bogotá, og hennes karriere fikk vind i seilene. Men til tross for hennes suksess følte María at hun hadde mistet sitt formål av syne. Etter at hun ble introdusert til Veien til lykke (TWTH) av den venezuelanske skuespilleren Ruddy Rodríguez ble hun revitalisert. Hun ble Veien til lykke-ambassadør Colombia og skapte sitt eget spesiallagde omslag for heftet. «Korrupsjon, stoffmisbruk, gjenger forkommer på grunn av mangel på moralske verdier. Det er hva Veien til lykke håndterer», sier María. Hun tok heftet med seg til intervjuer med medier og snart ble TWTH-annonsene vist på TV. Et av hennes første seminarer var for tidligere medlemmer av den beryktede Latin Kings-gjengen. Deretter, for å nå de unge før gjengene gjorde det, begynte hun å holde seminarer for barn. Ett seminar førte til det neste, inntil hun leverte 3 eller 4 på en dag og nådde 14 854 barn med TWTH. I tillegg har hun ikke bare levert til ansatte i 121 virksomheter, men til politiet, som tok TWTH til gatene og skapte et bedre forhold til allmennheten. Med narkohandel, kriminalitet og da «kutte-hus» (hvor ofre for kartellkriger ble drept) ble oppdaget vest for Bogotá i Buenaventura, dro María dit. Hun leverte TWTH til 300 militært personell fra marinen, hæren og politiet, som delte ut omtrent 200 000 hefter i byen. Innen 8 måneder rapporterte mediene at kriminaliteten i området hadde gått ned med 70 prosent, og María ble invitert til å levere til de høyeste militære offiserene. Da forsvarsdepartementet fikk en utmerkelse fra Transparency International, Colombia-avdelingen, som det beste departementet og som nr. 2 av de mest etiske 287 institusjonene i landet, anerkjente de TWTH og María Lara for å hjelpe dem med å «sørge for gjennomsiktig atferd basert på fundamentale verdier, prinsipper og normer». Med Colombias mordstatistikker lavest på 42 år sier María: «Vi gjenopprettet landet vårt. Jeg er veldig stolt.» Se hele historien på nor.scientology.tv/MLara.GÅR TIL HANDLING
Gir et moralsk kompass på skoler

De 21 forskriftene i Veien til lykke hjelper med å gi et moralsk kompass til studenter.

Våre skoler er de perfekte omgivelsene til å undervise i de ikke-religiøse moralske verdiene som presenteres i Veien til lykke. Dette er det perfekte tidspunktet for pedagoger å bestille undervisningsmaterialene til Veien til lykke og ta dem i bruk i sine klasserom.

Disse materialene er en enkel og effektiv metode til å formidle verdier til unge mennesker med en ufordømmende moderne kodeks som innfrir behovene i det 21. århundret. Kjernen av materialene er Veien til lykke: En veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft, med dens 21 forskrifter.

Veien til lykke-undervisningspakken er den ideelle ressurspakken for lærere. Den består av et fullt pensum, Veien til lykke-boken på film, informasjonsannonser for Veien til lykke, plakater for hver forskrift i boken og 24 eksemplarer av Veien til lykke-heftene.

Materialene er gratis for pedagoger på veientillykke.no/undervisning.GJENOPPRETT GJENSIDIG RESPEKT

Veien til lykke-stiftelsen internasjonalt arbeider for å snu samfunnets moralske forfall ved å gjenopprette tillit og ærlighet gjennom å få så mange som mulig til å lese og bruke de 21 forskriftene. Bidrag støtter trykking og distribusjon av Veien til lykke-hefter og undervisningsmaterialer.