NYHETERGJENOPPRETTER VERDIGHET OG SELVRESPEKT

LYKKE OG NYTT HÅP FOR SØRAFRIKANERE

LYKKE OG NYTT HÅP FOR SØRAFRIKANERE
LYKKE OG NYTT HÅP FOR SØRAFRIKANERE
LYKKE OG NYTT HÅP FOR SØRAFRIKANERE
Lykkelige sørafrikanere (øverst) ved presidentens innsettelse med sine eksemplarer av TWTH; (ovenfor) frivillige gjør seg klar til å dele ut hefter og politiet blir med.
70 000 eksemplarer av Veien til lykke-hefter skaper en hendelsesfri og lykkelig sørafrikansk presidentinnsettelse.

Ved sin innsettelse den 25. mai 2019 lovet den sørafrikanske presidenten Cyril Ramaphosa å takle korrupsjon og gjenopplive landets problemfylte økonomi. For å hjelpe ham med å oppnå sine mål og sikre en fredelig feiring, delte frivillige og politibetjenter ut 70 000 eksemplarer av Veien til lykke til dem som strømmet inn i Pretoria for å delta i denne historiske begivenheten.

Temaet for innsettelsen var: «Sammen feirer vi demokrati: fornyelse og vekst for et bedre Sør-Afrika.» Siden begivenheten ble holdt på et stort offentlig møtested for første gang – på Loftus Versfeld Stadium i stedet for de vanlige Union Buildings – var bekymringen for å opprettholde fred større. Politiet, som var klar over roen Veien til lykke skaper, anmodet spesielt om distribusjon av hefter.

De frivillige var fullstendig villige til å legge seg i selen for distribusjonsinnsatsen. De møttes kvelden før den store begivenheten, slo seg sammen og forberedte seg på å spre budskapet om de 21 forskriftene til publikum. Heftene ble delt ut til tilskuerne gjennom natten etter hvert som de ankom fra hele landet med buss, noen så tidlig som kl. 3.00 om morgenen for å sikre seg en plass på stadionet.

Cyril Ramaphosa, som ble valgt i mai, overtok opprinnelig stillingen i 2018 da tidligere president Jacob Zuma fratrådte midt i anklagene om korrupsjon. Ramaphosas kampanje var basert på en plattform av ærlige styresmakter og sosial reform.

«Det er på tide for oss å skape fremtiden vi lengter etter», sa han til de titusener av mennesker som var samlet på stadionet. «Det er gjennom våre handlinger nå at vi vil avgjøre vår skjebne.»

Vel bevisst om at hans valg var «et mandat om å bygge en nasjon grunnlagt på sosial rettferdighet», la Ramaphosa vekt på betydningen av å «omgås hverandre med ære, verdighet og respekt».

Disse idealene gjenspeiles på sidene i Veien til lykke: En veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft skrevet av forfatteren og menneskevennen L. Ron Hubbard. Hefteutdelingen ved innsettelsen støttet den nye presidentens budskap til de tusenvis av borgerne til stede.

Frivillige og politibetjenter delte ut 70 000 eksemplarer av Veien til lykke til dem som strømmet inn i Pretoria for å delta i denne historiske begivenheten.

Moral, ærlighet, ta ansvar for sin egen fremtid – disse er alle grunnleggende verdier som blir styrket ved anvendelsen av de 21 forskriftene i denne veiviseren til lykke. Og de er livsviktige komponenter for å bygge et etisk og produktivt samfunn.

Heftene var så populære at folk grep fatt i dem i det øyeblikket de så dem, noen rakk hånda ut av bussvinduene for å ta et eksemplar og ville ikke vente til de kom seg av bussen. Politiet så hvor begeistret folk var for å få heftene, tok esker med TWTH og ble snart med på distribusjonen og delte ut hefter side om side med de frivillige som nådde ut til menneskene som gjør Sør-Afrika til det det er.

Forskrift 10 av Veien til lykke, «Støtt en regjering som er utformet og arbeider for hele folket», lyder: «Det er tross alt folket og deres egne opinionsledere som svetter, kjemper og blør for landet sitt. En regjering kan ikke blø, den kan ikke engang smile: Den er bare en idé mennesker har. Det er enkeltpersonen som er levende – du

Ved slutten av denne historiske dagen rapporterte mediene at landets lykke-indeks var usedvanlig høy for en lørdag ettermiddag: «Denne lørdagen var forskjellig fra andre, fordi i stedet for at humøret gikk ned fra kl. 14.00 og videre, økte det ... og lykkeresultatene forble høyere enn på noen annen lørdag, hvilket avspeiler landets positive humør.»GJENOPPRETT GJENSIDIG RESPEKT

Veien til lykke-stiftelsen internasjonalt arbeider for å snu samfunnets moralske forfall ved å gjenopprette tillit og ærlighet gjennom å få så mange som mulig til å lese og bruke de 21 forskriftene. Bidrag støtter trykking og distribusjon av Veien til lykke-hefter og undervisningsmaterialer.