NYHETERGJENOPPRETTER VERDIGHET OG SELVRESPEKT

TAR VARE PÅ MIAMIS BERØMTE STRENDER

Veien til lykke-frivillige deltar i en strandopprensking i Miami som del av å ta vare på sine omgivelser.

Frivillige gjør en innsats på en opprensking for å bevare en av byens mest verdsatte ressurser.

Frivillige fra Miami-avdelingen til Veien til lykke-stiftelsen sluttet seg til andre lokale frivillige grupper på en stranddugnad med budskapet fra dette årets Verdens miljødag: Gjør slutt på plastforurensning.

Ved å ta en side fra Veien til lykke av menneskevennen og Grunnleggeren av Scientology, L. Ron Hubbard, organiserte stiftelsen og Scientology Kirken Miami et team av frivillige til å gå ut på stranden med bøtter, hansker og poser.

Mr. Hubbard innlemmer miljøansvar inn i denne ikke-religiøse moralkodeksen basert på sunn fornuft. «Ideen at man har en andel i denne planeten, og at man kan og bør hjelpe til med å ta vare på den, kan synes svært stor, og for noen fullstendig uvirkelig. Men i dag kan det som skjer på den andre siden av kloden, innvirke på det som skjer i ditt eget hjem, selv om det er så langt borte.»

Et eksempel er problemet med plastforurensning. I sitt budskap or Verdens miljødag i år sa FNs generalsekretær António Guterres: «Hvert år havner mer enn 8,8 millioner tonn plast i havet. Mengden av mikroplast i havet er nå tallmessig mer enn stjerner i vår galakse.»

Verdens miljødag-nettstedet gir eksempler på handlinger som kan bremse eller til og med bringe denne ødeleggelsen under kontroll, så som en fabrikk i Amsterdam, planlagt å åpne i år, som vil bruke tidligere uresirkulerbar plast til å skape drivstoff for dieseldrevne lastebåter.VI VIL GJERNE HØRE FRA DEG

Lærere bruker Veien til lykke til å gi sine elever forskriftene til å forbedre livene sine og starte dem på rett vei for fremtiden.

PEDAGOG, ENGLAND

«Dette gir elevene evnen til å utvikle et personlig sett av selv-reflekterende moralregler, bli bevisste om seg selv og ikke skade andre eller seg selv. Etter timen er de ikke aggressive og mer positive og rolige.»

LÆRER, GUAM

«Elevene lærer viktigheten av å være ansvarlig for seg selv, og på samme tid, å bry seg nok om andre og hjelpe med å bedre livskvaliteten for dem. Nytten av materialet er å vite at vi alle har evnen til å forbedre verden. Informasjonen bidrar til å gi en bedre forståelse av hvordan ens handlinger, beslutninger og valg kan påvirke ens eget eller en annens levebrød.»

LÆRER, CALIFORNIA, USA

«Dette hjelper personen med å gjenopprette integritet og egenverdi. Det hjelper mennesker i omgivelsene mine til å velge en bedre vei. Jeg kan vise folk med dårlige lese- og skriveferdigheter forskriftene gjennom videoer og ved å bruke veiledningen.»

LÆRER, TEXAS, USA

«Med dette behøver lærere ikke å slite for å finne de riktige materialene. Nå behandler elevene hverandre med respekt.»

LÆRER, TANZANIA

«Dette skaper forandring i folks sinn og holdninger. Det får meg til å føle at verden kan bli et tryggere sted å bo hvis vi fortsetter å undervise folk i denne veiviseren til et bedre liv basert på sunn fornuft. Materialene hjelpe meg med å spre et budskap av samhørighet og mildhet til mine medmennesker.»

LÆRER, AUSTRALIA

«Disse materialene bidrar i høy grad til å forbedre livene til andre. Det skaper en sterk følelse av uavhengighet når det gjelder å skape ens egen lykke og et ansvar i samhandlinger med andre.»FAKTA

MANGLENDE UTDANNELSE
Kunnskap er makt, men ikke alle har tilgang til nødvendig utdannelse

263

MILLIONER

barn i skolealderen verden over går ikke på skolen

57

MILLIONER

av barna går ikke på skolen fordi det ikke finnes noen skole de kan gå på i deres område

15 til 17

ÅR GAMLE

er fire ganger mer tilbøyelige til å ikke gå på skolen enn 6 til 11 år gamle

9

MILLIONER

jenter i Afrika sør for Sahara vil aldri lære å lese eller skrive

35

PROSENT

av alle barn som ikke går på skolen bor i konflikt-rammede områderGJENOPPRETT TILLIT

Veien til lykke-stiftelsen internasjonalt arbeider for å snu samfunnets moralske forfall ved å gjenopprette tillit og ærlighet gjennom å få så mange som mulig til å lese og bruke de 21 forskriftene. Bidrag støtter trykking og distribusjon av Veien til lykke-hefter og undervisningsmaterialer.