NYHETERGJENOPPRETTER VERDIGHET OG SELVRESPEKT

LYKKE FOR «KARIBIAS KRYDDERØY»

(Øverst) Dr. Sheridan Cyrus (tredje fra venstre) med Grenadas politisjef (andre fra venstre) og andre tjenestemenn; (nederst til venstre) politikonstabler viser stolt Veien til lykke-hefter; og (til høyre) anerkjennelsen gitt til dr. Cyrus ved Hennes Majestets fengsel.
Dr. Sheridan Cyrus og hans team bringer Veien til lykke til fengslene og politistyrken i sitt hjemland Grenada.

Grenada – kjent som «Karibias krydderøy» – er en vakker øy med litt over 107 000 mennesker og er en av verdens største eksportører av muskatnøtt og muskatblomme. Mens øya har en av de laveste drapsratene i Karibia, er den også en hovedferdselsåre for narkotikahandel og har en av de høyeste stoffrelaterte kriminalitetsratene i området.

Dr. Sheridan Cyrus, en tannlege fra Grenada som nå bor i Canada, ønsket å gi tilbake til sitt hjemland. Sent i 2018 hjalp han med å organisere en gratis tannklinikk og behandlet omkring 280 barn i nød. Hvert barn gikk fra kontoret med tannpleieforsyninger og et Veien til lykke-hefte.

Mens han var i Grenada gikk dr. Cyrus og hans venner til Hennes Majestets fengsel, landets eneste fengsel. Etter et møte med fengselssjefen og oppsynsmannen fikk han grønt lys til å levere Veien til lykke som en del av deres eksisterende program for rehabilitering. Programmet lærer de innsatte verdifulle arbeids- og livsferdigheter ved å gi dem verktøyene de trenger for å lykkes når de blir løslatt. Mens 80 prosent av de innsatte ikke kommer tilbake til fengselet, ville lederne ta opp de 20 prosent som hadde begått nye lovbrudd og blitt sendt tilbake til fengselet.

«Personen som kjørte programmet fortalte meg at han oppdaget grunnen til at 20 prosent kom tilbake», sier dr. Cyrus. «Han innså at han ikke iverksatte noe etikk-program for dem. Han lærte dem å lese og skrive og trente dem i jobbferdigheter så som snekkerarbeid, rørleggerarbeid, elektriske arbeider, landbruk osv., men han lærte dem ikke noe som ville forbedre deres personlige etikk. Han så at de som kom tilbake hadde blitt gjort til ’velutdannede kriminelle’ mens de var i fengsel», sa dr. Cyrus. Veien til lykke var det riktige programmet til å fylle det tomrommet, og det ble en integrert del av rehabiliteringsprogrammet.

Deretter leverte de til betjentene i fengselet – omtrent 90 i alt. Videre, for å hjelpe fengselsstaben til å anvende forskrift 17 av Veien til lykke, «Vær kompetent», brakte dr. Cyrus to fengselsbetjenter fra Ontario i Canada inn i fengselet, som gjorde spesialisttrening med fengselsstaben, noe som i høy grad forbedret deres ferdigheter i å ta hånd om og lede deres innsatte.

Etter suksessen til Veien til lykke-programmet i fengselet hørte fengselssjefen om Veien til lykke-kampanjen og ba om trening for sine egne betjenter.

Etter suksessen til Veien til lykke-programmet i fengselet hørte fengselssjefen om Veien til lykke-kampanjen og ba om trening for sine egne betjenter.

Dr. Cyrus forklarer: «Grenada stopper mer stoff enn noen annen øy i Karibia. Så hans interesse er å holde sin politistyrke ærlig. Med mengden av stoff som passerer gjennom øya er han nødt til å sørge for at integriteten til politistyrken ikke bare forblir intakt, men også blir styrket.»

Dr. Cyrus og hans team leverte derfor først til politisjefene på øya. Deretter leverte de til tjenestemenn i politiet, fremmedpolitiet, kystvakten, brannvesenet og spesialstyrke-enheten for den sørlige delen av øya. Dernest trente de betjenter for de østlige og vestlige regioner, og nådde i siste instans tjenestemenn i hver eneste del av Grenada – 160 polititjenestemenn i alt.

Statsministeren i Grenada gratulerte dr. Cyrus og hans team for deres arbeid og sa: «Vær vennlig og ta imot mine beste ønsker for et langt og fruktbart samarbeid med Hennes Majestets fengsel og myndighetene i Grenada.»GJENOPPRETTER TILLIT OG ÆRLIGHET

Veien til lykke-stiftelsen internasjonalt arbeider for å snu samfunnets moralske forfall ved å gjenopprette tillit og ærlighet gjennom å få så mange som mulig til å lese og bruke de 21 forskriftene. Bidrag støtter trykking og distribusjon av Veien til lykke-hefter og undervisningsmaterialer.