CLUB DESAFÍO HJELPER HONDURAS’ UNGDOM Å MOTSETTE SEG STOFF OG GJENGER

SANTA BÁRBARA, HONDURAS

Eduardo Sabillon brenner for å nå ungdommen i sitt land, Honduras, med Veien til lykke for å avholde dem fra en fremtid med gjenger og kriminalitet.

Eduardo Sabillon underviser unge over hele Honduras ved bruk av de 21 forskriftene i Veien til lykke.

Eduardo Sabillon ble født i en liten landsby i delstaten Santa Bárbara i Honduras. Han hadde tidlig en lidenskap for å hjelpe unge og ble lærer.

«Honduras har over 800 000 unge mennesker kalt ’ninis’. De går ikke på skolen, de arbeider ikke», sier Sabillon. Disse unge rekrutteres av gjenger, noen ganger så unge som ni år gamle. Og når de først er inne, er det nesten umulig å få dem ut.

Etter at han ble kontaktet av en rektor på en videregående skole i Santa Bárbara som fortalte ham at gjenger solgte crack i landsbyen, begynte Sabillon å lete etter en måte å nå disse unge på. «Det var der jeg fikk ideen om Club Desafío. En klubb med dem som er ubøyelige.»

Han samlet utsatte elever fra videregående skoler og dannet klubber med dem. Men han så at han trengte mer. «Forebygging er bra, men vi trenger mer enn det. Vi trenger noe for å gjenopprette verdier.» Da han fant Veien til lykke, ble det raskt en permanent del av programmet.

Med stor suksess med å arbeide med elevene, var han nødt til å kunne øke rekkevidden sin, så han trente lærere. «Slik begynte jeg å få innflytelse på den bevegelsen og skape en følelse av sosial bevissthet.»

Undervisningsdirektøren for Santa Bárbara hørte om Sabillons arbeid og ville ha det for hele delstaten, så han gjorde Veien til lykke til en del av alle skolers samfunnsfagundervisning. Andre delstater tok programmet i bruk, og han nådde over 600 skoler over hele landet.

For å nå foreldre begynte han levering på Escuela Para Padres (skole for foreldre). De holdt snart månedlige seminarer, og foreldrene anvendte deretter forskriftene med barna sine. Snart bad prester om bruk av Veien til lykke med de unge i kirkene sine. De fikk også seminarer.

Alt i alt ble over 100 000 utdannet ved bruk av Veien til lykke i Honduras.

Men hvordan når man ninis som er i størst fare for å bli dratt inn i gjenger? Sabillon startet et prosjekt for å lage veggmalerier av Veien til lykke-forskriftene rett i deres favoritt-tilholdssteder. Da ninis ble samlet, hjalp de ikke bare med å lage veggmalerier, men også med å rydde opp i og oppgradere stedene.

Sabillon og hans team arbeidet også med PNP, Nasjonalt program for forebygging, en myndighetsavdeling som arbeider i «røde soner», steder der bare væpnede militære går. Men PNP ble opplært i Veien til lykke og leverte i disse lokalsamfunnene.

«Det skjer en forandring, folk føler seg tryggere. Folk har mye håp, de har håp om et bedre land. Og de gjør noe med det og snur på det.» Sabillons observasjon bekreftes av en 25 % nedgang i landets mordrate.

For å lære mer om Sabillons arbeid, se en dokumentarfilm om ham på nor.Scientology.tv/ESabillon.