LYKKE: NOE SOM ER VERDT Å DELE

MADRID, SPANIA
20. mars 2022

Frivillige fra Veien til lykke-grupper i Spania når ut til sine lokalsamfunn for å forbedre livskvaliteten.

På Den internasjonale dagen for lykke sluttet frivillige fra Veien til lykke-grupper i Spania seg til likesinnede mennesker over hele verden som markerte dagen, ved å dele dette heftet i sine nabolag og de travle gatene i sine byer.

Frivillige i Spania deler Veien til lykke for å hjelpe andre med å forbedre sin livskvalitet.

De oppmuntret dem de delte heftet med til å gi eksemplarer til venner hvis lykke er viktig for dem. Og de inviterte dem til å gjøre et gratis online-kurs på Veien til lykke-stiftelsens nettsted.

«Ekte glede og lykke er verdifullt», står det i begynnelsen av Veien til lykke, en veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft, skrevet av forfatteren og menneskevennen L. Ron Hubbard i 1981. For omtrent 200 år siden skrev Thomas Jefferson den amerikanske uavhengighetserklæringen, inklusive søken etter lykke som en umistelige rettighet. Og i 2011 gjentok FNs generalforsamling disse begrepene ved å vedta en resolusjon som anerkjente lykke som et «grunnleggende menneskelig mål».

Forskriftene basert på sunn fornuft fra Veien til lykke taler til folk fra alle trosretninger og selv dem som ikke følger noen spesiell trosretning.

Men finnes det en måte å oppnå lykke på – et verktøy som enhver kan bruke til å garantere eller forbedre sine sjanser for å dra nytte av denne høyt verdsatte tilstanden? Det er formålet med Veien til lykke og grunnen til at heftet har inspirert til en internasjonal bevegelse.

«Lykke ligger i å engasjere seg i aktiviteter som er verdt å gjøre», skrev L. Ron Hubbard i Epilogen til Veien til lykke, en bok som inneholder 21 grunnleggende prinsipper eller forskrifter. Disse «peker ut veien til et mindre farlig og lykkeligere liv».