STARTER DET NYE ÅRET PÅ RIKTIG SPOR

INTERNASJONALT
31. desember 2021

For å starte det nye året på riktig spor, vil Veien til lykke, en veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft, ikke bare hjelpe deg med å holde deg til dine forsetter, men den vil bane veien til et mer anstendig og lykkeligere liv gjennom de 21 forskriftene.

En undersøkelse fra 2021 viser en forbløffende statistikk: Nesten 50 prosent av folk som er involvert i forhold, innrømte at de har vært utro mot partneren sin, hvilket har resultert i 1,5 millioner skilsmisser hvert år og gitt USA verdens tredje høyeste skilsmisseprosent.

Men utroskap er bare ett resultat av fallende moral. Mer enn 3300 innbrudd finner sted i USA hver dag. Og som en verre bemerkning døde over 100 000 amerikanere av stoffoverdose i løpet av de 12 månedene frem til april 2021.

Frivillige og samfunnsaktivister i Portland øker bevisstheten om forskrift 8, «Ikke begå mord», fra Veien til lykke.

Mens man kunne tro at «dette ville aldri falle ham inn», at han «aldri ville være utro mot sin bedre halvdel» eller «prøve stoff», kan miljøet raskt føre en inn i en umoralsk livsstil.

For å starte det nye året på riktig spor, vil Veien til lykke, en veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft, ikke bare hjelpe deg med å holde deg til dine forsetter, men den vil bane veien til et mer anstendig og lykkeligere liv gjennom de 21 forskriftene.

Hva er de?

 1. Ta vare på deg selv. Få pleie når du er syk. Hold kroppen din ren. Bevar tennene dine. Spis skikkelig. Få hvile. Dette er enkle trinn for å sørge for en sunn livsstil.

 2. Vær måteholden. Ikke ta skadelige stoffer og ikke drikk alkohol i overmål. Å gjøre det ødelegger deg fysisk, drar deg ned mentalt og åpner døren for ulykker og vanskeligheter. I stedet bør du engasjere deg i aktiviteter som er trygge og som du liker.

 3. Ikke vær promiskuøs. Øyeblikkets begjær kan bli en livstids bedrøvelse. Skap i stedet et trofast, stabilt, morsomt og gledefylt forhold til din andre halvdel.

 4. Elsk og hjelp barn. Det er ikke enkelt å oppdra barn i dagens samfunn. Barn trenger kjærlighet og hjelp for å overleve.

 5. Ær og hjelp foreldrene dine. Mens det kan være vanskelig å forstå ens foreldre, er de de eneste man har. Bistå dem i deres behov og respekter dem.

 6. Gå foran med et godt eksempel. Du kan påvirke andre på en god eller dårlig måte. Påvirk dem positivt ved å gå foran med et godt eksempel.

 7. Forsøk å leve i sannhet. Liker du at andre lyver til deg? Sannsynligvis ikke. Å lyve fører til feiltrinn og kaos. Si sannheten og gi korrekt informasjon.

 8. Ikke begå mord. Veien til lykke innbefatter ikke det å myrde eller at dine venner, din familie eller du selv blir myrdet. Støtt opp om ethvert effektivt program som håndterer denne trusselen mot Menneskeheten.

 9. Ikke gjør noe ulovlig. Når du gjør noe ulovlig, smått eller stort, setter du deg selv i fare og svekker ditt forsvar. Det er lett simpelthen å følge gruppens regler og sedvaner.

 10. Støtt en regjering som er utformet og arbeider for hele folket. Der det er åpenbart at en regjering arbeider hardt for alle sine borgere, bør man støtte den helt og fullt.

 11. Ikke skad en person som vil vel. Beskytt og støtt mennesker som vil vel, siden de er samfunnets støtter.

  Veien til lykke-frivillige fra Los Angeles går foran med et godt eksempel ved å anvende forskrift 12, «Vern om og forbedre omgivelsene dine», fra Veien til lykke.
 12. Vern om og forbedre omgivelsene dine. For å oppnå lykke og høy moral må man være i stand til å operere i behagelige omgivelser. Vær velstelt, ta vare på ditt eget område og planeten.

 13. Ikke stjel. Hvis man ikke respekterer at ting eies av noen, er ens egne eiendeler og ens egen eiendom i fare. Skaff deg verdisaker på ærlige måter.

 14. Vær tillit verdig. Hvis du lover noe, hold deg til det. Hvis du sier at du skal gjøre noe, gjør det. Vær en pålitelig person som folk kan stole på.

 15. Oppfyll forpliktelsene dine. Økonomiske, moralske eller sosiale forpliktelser kan være en byrde for mange mennesker. Hvis du havner i en slik situasjon, ikke pådra deg flere forpliktelser, men i stedet oppfyll den ene etter den andre.

 16. Vær flittig. Noen mennesker tror at arbeid er årsaken til vanskelighetene deres. Men få er mer ulykkelige enn de som fører et formålsløst, uvirksomt og kjedsommelig liv. Høy moral oppstår gjennom oppnåelser.

 17. Vær kompetent. Se. Lær. Øv. Din overlevelse, så vel som andres, avhenger av din kompetanse og andres kompetanse.

 18. Respekter andres religiøse overbevisninger. Fortiden er fylt med kriger, mord og forbrytelser drevet av religiøs intoleranse. Vær tolerant overfor andres religioner og skap et fredelig miljø.

 19. Prøv å ikke gjøre ting mot andre som du ikke ville like at de gjorde mot deg. Man kan ikke oppnå lykke og overlevelse ved å begå skadelige handlinger mot andre.

 20. Prøv å behandle andre slik du ville ønske at de behandlet deg. Dette har for alltid vært kjent som Den gylne regelen.

 21. Blomstre og lykkes. Har du noensinne vært i nærheten av folk som prøvde å knuse deg? Det endelige våpenet til å overvinne dem er å blomstre og lykkes.

Veien til lykke er for alle og fører til en mer anstendig og moralsk livsstil.

Disse 21 forskriftene er enkle og lette å følge. Start det nye året på riktig spor ved å anvende en av dem hver dag til du kan følge dem alle.

Skaff deg ditt eget eksemplar av Veien til lykkeveientillykke.no/bestill og begynn din egen reise til lykke nå.

The Way to Happiness Foundation International er en sekulær veldedig organisasjon, koordinert av Association for Better Living and Education International (ABLE), en organisasjon som er viet til å løse de store sosiale ondene som stoff, kriminalitet, analfabetisme og umoral. Scientology Kirken og dens medlemmer støtter med stolthet ABLE og hver av dens grupper for sosial bedring.